Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało sześćdziesiąt lat temu z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), stając się ich prawnym następcą, spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego, a także majątku.
Przez sześćdziesiąt lat wiele się w turystyce polskiej zmieniło – inne są warunki i możliwości, inne potrzeby, wreszcie inny sprzęt i baza. Niezmienne jednak pozostały idee łączące naszych członków – chęć poznawania kraju i świata, radość z aktywności fizycznej i kontaktu z przyrodą, wreszcie potrzeba wspólnego działania.
Od powstania w 1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach, od turystyki pieszej górskiej i nizinnej począwszy, po przez kolarską, kajakową, żeglarską, konną i narciarska, aż po motorową.

Zapraszamy na wystawę fotograficzną zatytułowaną "Z potrzeby wędrowania", prezentowaną w siedzibie PTTK w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, opracowana przez Andrzeja Wielochę z okazji 60-lecia naszego Towarzystwa.

Zapraszamy na wystawę fotograficzną "Polskich turystów-krajoznawców portret własny".

Wystawa znajduje się w Centrum Olimpijskim w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

>> Zaproszenie

 

»» 60 lat Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, pap.pl

»» 60 lat PTTK, czyli poznawaj swój kraj na szlaku, edukacja.gazeta.pl

»» Historia społecznie użyteczna - artykuł Jana Pawła Piotrowskiego, TurBiznes

»» "Ziemia" z nami od 100 lat - artykuł Jana Pawła Piotrowskiego, TurBiznes