18 grudnia 2010 roku, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 60-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, na które przybyło liczne grono gości zaproszonych i działaczy Towarzystwa z terenu całego kraju. Jubileusz sześćdziesięciolecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Gospodarz obiektu - prezes PKOL Pan Andrzej Kraśnicki powitał wszystkich w obiekcie, a prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-krajoznawczego Lech Drożdżyński powitał licznie zebranych gości m.in. doradcę Prezydenta RP prof. Romana Kuźniara, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Mirosława Sielatyckiego, posła na Sejm RP - Piotra van der Coeghena, dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Marię Napiórkowską, eksperta w Kancelarii Prezydenta RP - Romana Kronera, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Elżbietę Wąsowicz-Zaborek, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego, wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego Jarosława Słomę, dyrektora departamentu turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - Ryszarda Kalińskiego, prezesa Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu Michała Szeftela, prezesa Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Mieczysława Borowego, prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego Marcina Szczypiorskiego, dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Tomasza Jagodzińskiego i wielu innych przybyłych gości. Ponadto prezes PTTK Lech Drożdżyński powitał członków honorowych PTTK - na czele z Kol. Eugeniuszem Skrzypkiem - członkiem pierwszego Zarządu Głównego PTTK, prezesów  Zarządu Głównego Towarzystwa z wcześniejszych kadencji: Andrzeja Gordona, Adama Chyżewskiego, Janusza Zdebskiego, a także członków władz naczelnych Towarzystwa z prezesem  Głównej Komisji Rewizyjnej Tadeuszem  Sobieszkiem oraz prezesem Głównego Sądu Koleżeńskiego Anną Kirchner.

Ważnym elementem jubileuszowego spotkania było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Postanowienie Prezydenta RP o orderach i odznaczeniach odczytał Pan Roman Kroner. Wręczenia orderów dokonał przedstawiciel Prezydenta RP - doradca prof. Roman Kuźniar w towarzystwie prezesa PTTK - Lecha Drożdżyńskiego.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki oraz osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI:

 1. Marek Staffa - członek honorowy PTTK, długoletni przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, działacz oddziału PTTK we Wrocławiu,
 2. Marian Dzimira - prezes Międzyszkolnego Oddziału PTTK w Przeworsku, wieloletni członek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI:

 1. Konrad Bielecki - członek honorowy PTTK, wieloletni wiceprezes Komisji TP, długoletni działacz oddziału PTTK w Radomiu,
 2. Lucjusz Bilik - przewodniczący Porozumienia Oddziałów PTTK woj. opolskiego,
 3. Henryk Czarnik - wiceprezes Oddziału PTTK przy Hucie Baildon w Katowicach,
 4. Cecylia Jabłońska - członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK, działacz oddziału PTTK ”Beskid” w Nowym Sączu,
 5. Marian Kotarski - prezes Klubu M-2 w Myszkowie, działacz oddziału. PTTK w Częstochowie,
 6. Andrzej Michalik - członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK, działacz oddziału. PTTK w Katowicach,
 7. Henryk Paciej - prezes Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu,
 8. Włodzimierz Szafiński - prezes Oddziału PTTK w Żarnowie prezes Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego,
 9. Anna Teodorczyk - sekretarz Głównego Sądu Koleżeńskiego, honorowy prezes oddziału PTTK w Pabianicach,
 10. Andrzej Wielocha - wieloletni prezes Wydawnictwa PTTK „Kraj” w Warszawie.

 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI:

 1. Adam Arndt - wiceprezes Oddziału „Łódzkiego” PTTK im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi,
 2. Danuta Borkowska - prezes Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK,
 3. Krystyn Chudoba - prezes Oddziału Wrocławskiego PTTK we Wrocławiu,
 4. Henryk Stanisław Grabowski - prezes Oddziału PTTK w Suwałkach,
 5. Przemysław Jaskuła - prezes Rady Oddziałów PTTK woj. Zachodniopomorskiego,
 6. Bogdan Lipiński - prezes Oddziału „Nadgoplańskiego” PTTK w Kruszwicy,
 7. Stanisław Łuć - przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, działacz Oddziału PTTK z Warszawy,
 8. Leszek Michalczak - wiceprezes zarządu Oddziału PTTK w Kościanie,
 9. Zbigniew Orłowski - prezes Oddziału PTTK „Mysłowice” w Mysłowicach,
 10. Zofia Sikora - prezes Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu, prezes Porozumienia Oddziałów PTTK woj. dolnośląskiego,
 11. Adam Sobczyk - prezes Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu,
 12. Antoni Szczuciński - członek Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK, działacz Oddziału PTTK w Bielsku Białej.

 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 1. Paweł Ajdacki - prezes Oddziału PTTK w Otwocku,
 2. Paweł Stanisław Anders - wiceprezes Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych w Poznaniu przy Oddziale Poznańskim PTTK,
 3. Teresa Bełzecka - przedstawicielka Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach,
 4. Józef Hyrkiel - działacz Oddziału PTTK Ziemi Wadowickiej w Wadowicach,
 5. Elżbieta Łobacz-Bącal - prezes Oddziału PTTK „Powiatu Żarskiego”,
 6. Paweł Mordal - członek ZG PTTK, Prezes Oddziału PTTK w Szamotułach,
 7. Wojciech Napiórkowski - członek Głównego Sądu Koleżeńskiego, działacz oddziału PTTK w Płocku,
 8. Elżbieta Nowak - skarbnik Oddziału Warmińsko-mazurskiego PTTK w Olsztynie,
 9. Paweł Plezia - prezes Oddziału PTTK w Ropczycach,
 10. Zbigniew Prusak - prezes Oddziału „Pałuckiego” PTTK w Żninie,
 11. Grzegorz Szczęsny - prezes Świętokrzyskiego Oddziału PTTK w Kielcach, prezes Wojewódzkiego Porozumienia Oddziałów PTTK Regionu Świętokrzyskiego,
 12. Ryszard Wulicz - członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK, działacz PTTK w Lądku Zdroju.

 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pan Mirosław Sielatycki, któremu towarzyszył prezes ZG PTTK Lech Drożdżyński wręczył ODZNAKĘ HONOROWĄ „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” działaczom Towarzystwa:

 1. Markowi Staffie - wybitnemu znawcy i popularyzatorowi Sudetów, twórcy Słownika Geografii Turystycznej Sudetów,
 2. Andrzejowi Danowskiemu - dyrektorowi Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi
 3. Andrzejowi Gordonowi - członkowi honorowemu PTTK, poecie, publicyście, autorowi wielu publikacji krajoznawczych,
 4. Józefowi Jurczyszynowi - artyście grafikowi, który przez wiele lat współpracował z wydawnictwem PTTK „Kraj” w Warszawie, autorowi prac wręczanych laureatom nagrody im. Władysława Krygowskiego i Ziemi,
 5. Jerzemu Kapłonowi - autorowi wielu publikacji o historii oddziałów Towarzystwa, opiekującemu się Ośrodkami Turystyki Górskiej PTTK, popularyzator kultury Huculszczyzny,
 6. Wiesławowi Wójcikowi - autorowi wielu publikacji, monografii, dyrektorowi Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie.

 

Ponadto wręczono MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ - Markowi Krzemieniowi - wychowawcy młodych pokoleń w zakresie górskiej turystyki jeździeckiej, Członkowi Honorowemu PTTK, długoletniemu prezesowi Komisji Turystyki.

Przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki ODZNAKI HONOROWE ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI ODDZIAŁY PTTK wręczała Pani dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Maria Napiórkowska - a towarzyszył jej wiceprezes ZG PTTK Roman Bargieł.

Odznakę otrzymały oddziały szczególnie aktywne na polu krzewienia turystyki i krajoznawstwa, zasłużone w działalności z zakresu turystyki społecznej, większość z nich prowadzi szczególnie cenną działalność wśród dzieci i młodzieży. Wszystkie są organizatorem wzorcowych imprez turystyczno-krajoznawczych, część prowadzi szczególnie cenną działalność w dziedzinie ochrony przyrody i opieki nad zabytkami. Wyróżnienie to na uroczystości odebrały oddziały:

 1. Oddział Kujawski PTTK we Włocławku, który prowadzi swoją działalność od 102 lat kontynuując poprzednie działania Oddziału PTK, aktywnie włącza się w działania adresowane do dzieci i młodzieży.
 2. Oddział Krakowski PTTK im. Księdza Karola Wojtyły w Krakowie. Prowadzi swoją działalność od 137 lat kontynuując poprzednie działania Oddziału PTT i PTK. Prowadzi Muzeum „Rydlówka” w Krakowie.
 3. Oddział „Łódzki” PTTK im. Jana, Czeraszkiewicza w Łodzi, który od 101 lat prowadzi swoja działalność kontynuując poprzednie działania Oddziału PTT i PTK. Od kliku lat koordynuje w woj. łódzkim konkurs na Najciekawszy Szkolny Klub Turystyczno-Krajoznawczy oraz podsumowanie wojewódzkie konkursów dla dzieci i młodzieży z wręczaniem wyróżnień Nauczycielom Kraju Ojczystego.
 4. Oddział Miejski PTTK im. Aleksandra Janowskiego W Lublinie. Oddział prowadzi swoją działalność od 102 lat kontynuując poprzednie działania Oddziału PTK. Od wielu lat aktywnie włącza się w ogólnopolskie akcje PTTK, pielęgnowanie wieloletniej działalności kolekcjonerskiej i popularyzatorskiej.
 5. Oddział PTTK przy Klubie Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Oddział prowadzi swoją działalność od 34 lat. Z dużym powodzeniem od wielu lat organizuje zajęcia Młodzieżowej Szkoły Turystyki pod Żaglami. Należy do wzorowych oddziałów w Wojsku Polskim.
 6. Oddział PTTK im. Mieczysława Rachwała w Rzeszowie. Oddział prowadzi swoją działalność od 62 lat kontynuując poprzednie działania Oddziału PTK. Wielokrotny laureat Ogólnopolskiego Konkursu na Najciekawszy Produkt Turystyczny PTTK. Wydawca czasopisma turystycznego „Wędrowiec Małopolski”. Oddział prowadzi od wielu lat regionalna Pracownię Krajoznawczą.
 7. Oddział PTTK im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu. Oddział prowadzi swoją działalność od 100 lat kontynuując działania poprzednika- Oddziału PTK. Szczególnie zasłużony dla przewodnictwa, a także w zakresie działań popularyzatorskich Ziemi Sandomierskiej.
 8. Oddział Wrocławski PTTK we Wrocławiu. Oddział zaliczany jest do najstarszych oddziałów na Dolnym Śląsku, prowadzi swoją działalność od 63 lat kontynuując poprzednie działania Oddziału PTT. Szczególnie zasłużony dla przewodnictwa, prowadzi obiekty turystyczne na Dolnym Śląsku.
 9. Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach. Oddział prowadzi swoją działalność od 88 lat kontynuując poprzednie działania Oddziału PTT. Wielokrotny laureat Ogólnopolskiego Konkursu na Najciekawszy Produkt Turystyczny PTTK. Popularyzator Górnego Śląska.
 10. Regionalny Oddział Szczeciński PTTK im. Stefana Kaczmarka w Szczecinie. Oddział prowadzi swoją działalność od 64 lat kontynuując poprzednie działania Oddziału PTK. Koordynuje prace Porozumienia Oddziałów PTTK woj. zachodniopomorskiego.
 11. Oddział Poznański PTTK im. Bernarda Chrzanowskiego w Poznaniu. Oddział prowadzi swoją działalność od 97 lat kontynuując poprzednie działania Oddziału PTK. Przy oddziale działa Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych współorganizujący Ogólnopolski Przegląd Książki Turystycznej i Krajoznawczej.
 12. Oddział PTTK im. Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach. Oddział prowadzi swoją działalność od 81 lat kontynuując poprzednie działania Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Gospodarz wielu imprez o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim adresowanych do kadry programowej oraz do dzieci i młodzieży. Bardzo aktywnie włącza się w akcje ogólnopolskie proponowane przez PTTK.
 13. Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego w Opolu. Oddział prowadzi swoją działalność od 13 lat kontynuując poprzednie działania Regionalnego Ośrodka Programowego PTTK. Zasłużony w zakresie szkolenia kadr PTTK oraz znakowania szlaków turystycznych na Opolszczyźnie.
 14. Oddział PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu. Oddział prowadzi swoją działalność od 63 lat kontynuując poprzednie działania Oddziału PTT. Przez wiele lat prowadził Muzeum na zamku Grodno. Zasłużony w zakresie znakowania szlaków na Dolnym Śląsku.
 15. Oddział wspomaga działania Podlaskiego Porozumienia Oddziałów PTTK.
 16. Regionalny Oddział PTTK w Gdańsku im. Mariana Czyżewskiego. Oddział prowadzi swoją działalność od 13 lat kontynuując poprzednie działania Regionalnego Ośrodka Programowego. Przy oddziale działa od wielu lat Regionalna Pracownia Krajoznawcza.
 17. Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie. Oddział prowadzi swoją działalność od 64 lat kontynuując poprzednie działania Oddziału PTTK, odegrał dużą rolę w przygotowaniach do VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie.
 18. Oddział Wojskowy PTTK im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Szczecinie. Oddział prowadzi swoją działalność od 33 lat. Jeden z najaktywniejszych oddziałów PTTK w Wojsku Polskim.
 19. Oddział Miejski PTTK w Płocku. Oddział prowadzi swoją działalność od 77 lat kontynuując poprzednie działania Oddziału PTK. Szczególnie zasłużony w działalności na rzecz dzieci i młodzieży. Wyróżnia się wśród oddziałów PTTK województwa mazowieckiego.

 

Potem przyszedł czas na wystąpienia gości. Między innymi głos zabrali: Doradca Prezydenta RP prof. Roman Kuźniar, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Mirosław Sielatycki, Poseł na Sejm RP - Piotr van der Coeghen, dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Maria Napiórkowska, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jarosław Słoma, dyrektor departamentu turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - Ryszarda Kalińskiego, prezes Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu Michał Szeftel, prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Mieczysław Borowy, prezes Polskiego Związku Jeździeckiego Marcin Szczypiorski, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Tomasz Jagodziński, zastępca dyrektora biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Krzysztof Kosiński, przedstawiciel Kampinoskiego Parku Narodowego - Małgorzata Mickiewicz, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki - Józef Ratajski, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Mateusz Korwin Szymanowski.

Uczestnicy uroczystości mieli możliwość zwiedzić wystawę w Muzeum Sportu i Turystyki Polskich turystów-krajoznawców portret własny, którą można zwiedzać do 09 lutego 2011 roku, a także wystawy Dzieje Kongresów Krajoznawstwa Polskiego, Ziemia 1910-2010. Sto lat w służbie polskiego krajoznawstwa oraz wystawę „Nasze wędrowanie, czyli jedna treść, a wiele form”. Po przerwie, odbyła się sesja referatowa.

Głos w sesji zabierali: Eugeniusz Skrzypek - członek pierwszego Zarządu Głównego PTTK z 1950 roku, w późniejszych latach wiceprezes Zarządu Głównego PTTK, wieloletni przewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK, przez ponad 40 lat redaktor naczelny wydawnictwa „Sport i Turystyka”. W swoim wystąpieniu nawiązał do okoliczności połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Aleksandra Staszak przedstawicielka młodego pokolenia, członek PTTK od 2000 roku, sekretarz zarządu oddziału PTTK "Ziemi Średzkiej" w Środzie Wielkopolskiej, od 2009 roku sekretarz Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, absolwentka szkolenia liderów turystyki młodzieżowej w 2009 roku, współtwórca i redaktor strony www.mlodziez.pttk.pl podkreśliła, dlaczego jest w PTTK, co Towarzystwo jej daje, co chciałaby, jako młody działacz robić dla przyszłości turystyki i krajoznawstwa w PTTK. Odniosła się też do wzorca swojej Nauczycielki Kraju Ojczystego. Z kolei Edward Wieczorek - przewodniczący Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK, wieloletni kierownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Katowicach, autor licznych przewodników i monografii przypomniał zebranym genezę połączenia towarzystw (Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego) w Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Andrzej Gordon wiceprezes ZG PTTK w latach 1972-1981, w latach 1981 do 1990 prezes Zarządu Głównego PTTK, od 1997 roku Sekretarz Generalny PTTK, członek honorowy PTTK, odniósł się do tego, co Towarzystwo wniosło do zrozumienia i rozwoju przestrzeni turystycznej, do upowszechniania krajoznawczego propagowania turystyki, rozwoju turystyki kwalifikowanej oraz do rozwoju i ochrony kultury, przyrody, do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Prof. Janusz Zdebski były wiceprezes PTTK, prezes ZG PTTK XIV i XV kadencji, sekretarz Komisji Turystyki Górskiej za prezesury Walerego Goetla, członek honorowy PTTK w swoim wystąpieniu odniósł się do istoty ludzkich potrzeb i wartości, a w tym zakresie, do kadr Towarzystwa, które zawsze odgrywały bardzo istotna rolę w kreowaniu jego wizerunku. Na końcu sesji wystąpił Lech Drożdżyński - były wiceprezes ZG PTTK, od 2005 roku Prezes PTTK, współorganizator Kongresów Krajoznawstwa Polskiego w Gnieźnie (2000 r.) oraz w Olsztynie (2010 r.), wiceprezes zarządu oddziału Poznańskiego PTTK im. B. Chanowskiego w Poznaniu. W swoim wystąpieniu wskazał kierunki, w jakich dalej powinno zmierzać Towarzystwo w następnych latach.

Na zakończenie uroczystego spotkania wystąpiła śpiewająca rodzina Wawrzyniaków (Drużyna Wawrzyna) z krótkim programem wokalno-muzycznym „Z piosenką turystyczną na Ty”. Było to doskonałe nawiązanie do 2011 roku, ogłoszonego w PTTK jako Rok Turystyki Rodzinnej.

 

Jolanta Śledzińska

Warszawa, 2010-12-22

 

film z uroczystości